Online Strategie

Van inspiratie tot concreet plan

Online marketing is een vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt maar uw tijd en middelen zijn dat wellicht niet. Wilt u meer rendement uit uw online marketing halen dan is het beslist aan te bevelen om een doordachte strategie te ontwikkelen en deze concreet te maken in een gedetailleerd plan. De strategie en het plan zijn geen theoretische verhandelingen. Zij vermelden kort en bondig wat je wil bereiken en hoe je dat gaat doen.

Focus op leadgeneratie

Voor veel bedrijven in Business to Business markten ligt de nadruk op leadgeneratie. Inbound marketing is dan een goede strategie om mee aan de slag te gaan. Voor andere bedrijven is leadgeneratie niet het doel maar dient de website vooral voor branding en het ondersteunen en informeren van bestaande klanten. Een ander doel kan het verbeteren van de dienstverlening zijn, bijvoorbeeld door 24x7 self service aan te bieden. Vragen die u uzelf kunt stellen zijn:

Welke doelen wil u voor uw bedrijf behalen? Zijn de targets concreet?

Welke strategie wilt u hanteren om die doelen te behalen? Op welke aannames is deze strategie gebaseerd? Welke keuzes maakt u?

Middelen vloeien voort uit de strategie

Met het uitwerken van een goede strategie zijn naar verhouding niet veel kosten gemoeid. Toch wordt deze stap vaak overgeslagen. De inzet van middelen, waarmee ook de uitgaven worden vastgelegd, komen dan centraal te staan. Een goed marketingplan definieert op basis van de doelstellingen welke middelen je wil inzetten en hoe deze bijdragen aan het te behalen resultaat. Ons advies is om de aannames die je doet te toetsen door bijvoorbeeld een klantonderzoek of een analyse van het websitebezoek uit te voeren.

Wil je je laten inspireren of heb je behoefte aan advies op maat? Laat je dan vrijblijvend adviseren door één van onze adviseurs of maak een afspraak voor een strategieworkshop op ons kantoor in Amsterdam of Barneveld.

Nederlands