Social Media Marketing

Branding illustratie

De inzet van Online Middelen voor branding

Het bouwen aan een sterk merk is geen doel op zich maar helpt het aangaan en onderhouden van relaties met klanten, medewerkers en andere stakeholders. De opkomst van het internet heeft geleid tot een grote hoeveelheid aan informatie die beschikbaar is over een bedrijf. Dat leidt tot een grote mate van transparantie, iedere klantervaring kan uiteindelijk eindigen op een review pagina waar deze nog gedurende lange tijd andere klanten beïnvloedt. Een sterke online reputatie kan een bedrijf maken maar evengoed kan een bedrijf ook ten onder gaan aan een slechte reputatie. Branding is daarmee niet alleen belangrijk voor grote bedrijven maar ook voor kleine of middelgrote organisaties.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het proces om branding vorm te geven in een B2B bedrijf niet dramatisch afwijkt van de aanpak in een B2C omgeving. De concrete invulling zal daarentegen wel verschillen. Ook per bedrijf zal de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het merk verschillen.

Customer Journey

Alle elementen van de customer journey die een klant ervaar in zijn koopproces, van orientatie tot gebruikservaring, dragen bij aan zijn beleving van het merk. Zo spelen de middelen die worden ingezet in het kader van inbound marketing een rol, maar de ervaringen die klant opdoen bij het afnemen van de diensten spelen een net zo grote rol.

Geloofwaardigheid

Nadenken over ‘waar je als merk voor wil staan’ moet uiteraard altijd rekening houden met het huidige beeld bij klanten en de interne realiteit en wensen. Als de branding activiteiten een beeld proberen te scheppen dat niet overeenkomt met de ervaren werkelijkheid zal dat ten koste gaan van de geloofwaardigheid. Internal branding moet daarom een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsvoering, alleen als iedereen dezelfde waarden uitstraalt en communiceert ontstaat er een consistent en geloofwaardig merk.

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen jouw merk effectief uit te dragen neem dan contact op met een van onze specialisten.

Nederlands