Content Marketing voor B2B

Content marketing inzetten voor sales

Content marketing maakt gebruik van informatie om contact te maken of te onderhouden met stakeholders van jouw bedrijf. Content kan verschillende vormen aannemen; woord, beeld of geluid.
Storytelling is een vorm van contentmarketing waarmee je verhalen inzet als krachtig en effectief communicatiemiddel. Met storytelling verleid, informeer en amuseer je jouw doelgroep. Andere concentvormen richten zich meer op het beantwoorden van vragen.

Content Strategie

Een content strategie geeft antwoord op de vraag naar welke informatie jouw doelgroep op zoek is. Als je dat weet dan kun je gericht die informatie aanbieden zodat je gevonden wordt door potentiele klanten. Voordat je kunt beginnen met het ontwikkelen van content moet je eerst weten wie je wilt bereiken en op welke vragen je antwoord wilt geven. Zoekmachines zijn steeds slimmer geworden en mensen zoeken ook op andere plekken dan alleen in de zoekmachine. Content wordt steeds meer maatwerk dat moet aansluiten op de doelgroep en op het aankoopproces waarin deze zich bevinden.
Een bedrijf heeft waarschijnlijk meer dan één content strategie nodig. Voor elke combinatie van een doelgroep en een vraag kan een afzonderlijk plan van aanpak worden gemaakt. Om dit duidelijk te maken stellen we voor dat je een voorbeeldklant in gedachten neemt. Schrijf nu op welke businesspijn deze klant ervaart. Wat is er nodig om deze pijn weg te nemen. Twee hierop volgende vragen zijn “wat gaat deze klant zoeken?” en “waar gaat hij zoeken?”. De aanname is nu dat er meerdere potentiele klanten zijn die met dezelfde vragen worstelen en op dezelfde manier zoeken.

Continue proces

Als de content strategie eenmaal duidelijk is kan begonnen worden met het schrijven. Afhankelijk waar de doelgroep het beste kan worden bereikt kan de content worden gepubliceerd. Dor middel van verschillende hulpmiddelen kan de effectiviteit van de content worden gemeten. Google Analytics geeft inzicht waar de websitebezoekers vandaan komen en hoe hun customer journey door jouw website verloopt. Er zijn ook applicaties die voor jou naar de Social Media luisteren. Ze bieden je de mogelijkheid om te reageren als er over jouw bedrijf of over relevante expertisegebieden wordt gesproken. Aan de hand van deze hulpmiddelen kan de content strategie worden bijgesteld en geoptimaliseerd.
Content marketing is een continue proces. Een overwogen strategie en een goede planning zijn voorwaarde om succesvol te zijn. Als kwaliteit en continuïteit niet binnen de eigen organisatie kunnen worden gegarandeerd is het aan te raden externe hulp in te schakelen.

Middel versus strategie

Vaak wordt de Content Strategie verward met de middelen zoals social media, content productie en organisatieprocessen. Het gevolg is dikwijls dat de eerste stap wordt overgeslagen. Dat is jammer, zeker als je je realiseer dat kosten juist samenhangen met de inzet van middelen. Hoe beter de potentiele klant wordt begrepen, hoe groter de kans is dat er een echte dialoog tot stand kan worden gebracht.
Wil je meer weten? We helpen je graag verder. In het whitepaper dat je gratis kunt downloaden wordt een methode beschreven voor het ontwikkelen en uitvoeren van een content strategie. Lees ook onze informatie over blogcoaching. Wil je liever persoonlijk geholpen worden? Geef ons dan een belletje of laat een berichtje achter dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Nederlands